مباحث کاربردی و عملی در نظارت و اجرا، خدمات مهندسی ساختمان جهت تایید دستور نقشه معماری محاسبات ساختمان فولادی و ساختمان بتنی و سوله مشاوره و طراحی ساختمان و نظارت بر اجرای ساختمان ها
اجرای اسکلت فلزی و بتنی و سازه های LSF