• طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها

  طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها ، دوره جامع طراحی، ارزیابی و بهسازی ل ...

  طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها ، دوره جامع طراحی، ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها با تحلیل های خطی و غیر خطی(Pushover & Time History) نرم افزار های‎SAP2000 ...

  Read more
 • محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE

  محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE تحلیل، طراحی و تهیه دفترچه محاسبات ساختما ...

  محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE تحلیل، طراحی و تهیه دفترچه محاسبات ساختمان در نرم افزار های ETBAS و SAFE پیشنیاز: ندارد (کلیه موارد مورد نیاز در سرفصل پوشش داده شده است ...

  Read more
 • تحلیل و طراحی سازه ها در SAP2000

  تحلیل و طراحی سازه ها در SAP2000   تحلیل و طراحی سازه ها با نرم افزار SAP2000 (دوره آموزش کاربردی ) ...

  تحلیل و طراحی سازه ها در SAP2000   تحلیل و طراحی سازه ها با نرم افزار SAP2000 (دوره آموزش کاربردی ) : پیشنیاز: ندارد مدت دوره: 60 ساعت شهریه دانشجویی: 891,000 (تومان) ...

  Read more
 • تحلیل ماکرو سازه ها با اپنسیس

  تحلیل ماکرو سازه ها با استفاده از نرم افزار  OPENSEES تحلیل ماکرو سازه ها ، پیشنیاز: ندارد (کلیه موارد مو ...

  تحلیل ماکرو سازه ها با استفاده از نرم افزار  OPENSEES تحلیل ماکرو سازه ها ، پیشنیاز: ندارد (کلیه موارد مورد نیاز در سرفصل پوشش داده شده است مدت دوره: 32 ساعت شهریه: 689000 (تومان) معرفی دوره: OPENSEES ...

  Read more