فیلم آموزش OpenSees قدم دو

فیلم آموزش OpenSees - قدم دو

فیلم قدم دو OpenSees – شامل کار با متلب، TCL و SAP2000 می باشد و تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی و پوش آور و IDA تحلیل دینامیکی افزاینده و نحوی اتصال SAP به OpenSees و Matlab

دیدگاهتان را بنویسید