۱-۱ ایجاد فایل ها.mp4

فایل ها در Opensees

برای شروع به کار با اپنسیس باید اول فایل های مورد نیاز ایجاد شوند

دیدگاهتان را بنویسید