۱-۷ دستور Steel02.mp4

مصالح فولادی در Opensees

برای تعریف مقاطع فولادی و بتنی در اپنسیس باید ابتدا مصالح در Opensees تعریف شود

دیدگاهتان را بنویسید