opensees post processor (OSP)

OSP ابزار جانبی اپنسیس

OSP یکی از نرم افزار های کمکی اپنسیس است که امکان نمایش مدل را به کاربر می دهد

دیدگاهتان را بنویسید