۴-۱۰-create-reports-mp4

آموزش تکلا | گزارش مصالح مصرفی و نقشه ها

در این فیلم آموزشی تکلا استراکچرز نحوی استخراج نقشه و گزارش را ببینید

دیدگاهتان را بنویسید