OpenSees

لینک OpenSees با Matlab

لینک OpenSees با Matlab

لینک OpenSees با Matlab
OpenSees-Matlab Link

لینک OpenSees با Matlab با لینک دو برنامه اپنسیس و متلب می توانیم از توانایی های فوق العاده هر دو برنامه بصورت توام استفاده کنیم. لینک OpenSees و متلب بخصوص در حل مسایل کنترل فعال سازه ها بسیار کاربرد دارد. در این فیلم آموزشی کوتاه اشاره ای داریم به نحوی برقراری ارتباط بین دو نرم افزار OpenSees و متلب و نحوی ترسیم خروجی های تحلیل سازه اپنسیس در متلب که خواهید دید اینکار بسیار ساده است.

مشاهده کامل فیلم آموزش OpenSees

 

 

 

نوشته های مشابه