اپنسیس

OpenSees

دوره آموزشی مدلسازی و تحلیل غیر خطی سازه ها با نرم افزار اپنسیس (OpenSees)

دیدگاهتان را بنویسید