خطای بزرگ در ساخت ستون های فولادی

مقطع فشرده ستون فولادی

در ساخت اسکلت ساختمان های فولادی باید کلیه الزامات و ضوابط مندرج در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان لحاظ گردد. عدم رعایت ضوابط طرح لرزه ای قطعا عواقب جبران ناپذیری دارد!! نادیده گرفتن موضوعات کوچک، خطا های بزرگی را در پی خواهد داشت. در بازدید از پروژه های ساختمانی رایج در شهر تهران مکررا مشاهده می گردد که ضوابط فشردگی نادیده گرفته می شود.

فشردگی معیاری برای جلوگیری از کمانش موضوعی اجزا تشکیل دهنده یک سازه فولادی است. طبق تعریف مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، مقطع فشرده به مقطعی گفته می شود که در آن بالا ها بطور سراسری و پیوسته به جان یا جان ها متصل باشد و همچنین نسبت پهنا به ضخامت اجزای فشاری تشکیل دهنده عضو از مقداری که در جداول این آیین نامه قید شده بیشتر نشوند. در بخش سوم مبحث دهم که ضوابط طرح لرزه ای را شامل می شود بطور صریح گفته شده که تیر ها و ستون های مربوط به سیستم باربر جانبی باید حتما مقطع فشرده لرزه ای باشند که شرایط احراز فشردگی لرزه ای اندکی سخت گیرانه تر از فشردگی غیر لرزه ای است. اما مشکل بزرگ اینجاست که نه تنها فشردگی لرزه ای احراز نمی گردد بلکه گاهی مقاطع حتی شرایط فشردگی را نیز ندارد. در ساخت تیر ورق ها حتما باید بال و جان بطور پیوسته جوش شوند و جوش منقطع قابل قبول نیست. علاوه بر این، نسبت عرض به ضخامت ورق ها استفاده شده باید از حدی که آیین نامه مشخص می کند بزرگتر نشود. استفاده از ستون فولادی ساخته شده از دو تیر آهن (دوبل IPE) همراه با ورق و یا بصورت جفت شده  و یا بست بسیار رواج دارد اما متاسفانه ظوابط طرح لرزه ای در مورد این نوع ستون نادیده گرفته می شود.

جوش منقطع مشابه شکل فوق، در ستون قاب خمشی قابل قبول نیست و باید جوشکاری بصورت پیوسته و سرتاسری انجام شود. درصورتیکه ستون با ورق تقویت می شود نیز جوش بین ورق و پروفیل بصورت پیوسته انجام شود. همچنین نسبت عرض آزاد به ضخامت ورق باید از حداقل مقدار مشخص شده توسط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ” طرح و اجرای ساختمان های فولادی” کمتر نباشد.

Related posts

2 Comments

 1. قاسم

  با سلام و احترام
  طبق بخش سوم آیین نامه در مورد ضوابط لرزه استفاده از ستون دوبل در قاب خمشی متوسط مجاز است. مشروط بر آنکه خمش حول محور با مصالح باشد. جوش منقطع در اتصال دو عضو که به تنهایی فشرده هستند، نمی تواند لزوما موجب غیر فشردگی شود.
  با تشکر

  1. محمد منتظری

   با سپاس از نظر شما

   نکته ای که فرمودید مربوط به “ستون های با مقطع متشکل از چند نیمرخ همراه با بست” می باشد که بست خود تحت تنش های مستقیم ناشی از خمش در مقطع ستون نمی باشد و بست در محاسبه اساس مقطع ستون (بدرستی) نادیده گرفته می شود و بحساب نمی آید.
   اما آنچه در این مقاله مورد نظر بوده مقاطع ستون های ساخته شده از چند قطعه (شامل پروفیل و ورق) است که همگی مستقیما تحت تنش های ناشی از خمش در مقطع ستون هستند. در مقاطع ستون مورد بحث شامل پروفیل و ورق، در خمش حول محور قوی ، ورق ها، بال های مقطع بحساب می آیند نه بست و عملکردی مشابه مقطع جعبه ای دارد! و کل سطح مقطع ورق ها و پروفیل ها در محاسبه اساس مقطع بحساب آمده است.

   در بند (۱۰-۳-۸-۱-الف) صریحا به فشرده بودن مقطع ستون اشاره شده است. همچنین در بند (۱۰-۲-۲-۲-۲-الف) گفته شده که برای فشرده بودن مقطع بال ها به طور سرتاسری و پیوسته به جان یا جان ها متصل باشند. که جوش منقطع این بند را اقناع نمی نماید چون “به طور سراسری اجزا را متصل نمی کند”

   و سئوال دیگر اینکه: آیا مقطع جعبه ای (باکس) که چهار ورق آن با جوش منقطع به یکدیگر متصل شوند شرایط فشردگی را احراز می نمایند؟

Comments are closed.