• کتاب دینامیک سازه ها-تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله نوشته آنیل چوپرا یکی از بهترین منابع درس دینامیک سازه ...

  کتاب دینامیک سازه ها-تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله نوشته آنیل چوپرا یکی از بهترین منابع درس دینامیک سازه ها می باشد. حل المسائل این کتاب (کتاب دینامیک سازه ها-تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله-ویرایش سو ...

  Read more
 • سازه های هوشمند

  کتاب سازه های هوشمند Smart Structures: Innovative Systems for Seismic Response Control به معرفی انواع سیس ...

  کتاب سازه های هوشمند Smart Structures: Innovative Systems for Seismic Response Control به معرفی انواع سیستم های هوشمند نوین که به کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها کمک می کنند می پردازد. این کتاب نحوی طراحی ا ...

  Read more
 • دینامیک خاک پراکاش

  کتاب دینامیک خاک نوشته پراکاش که به فارسی نیز ترجمه شده است یکی از منابع اصلی درس دینامیک خاک می باشد. ای ...

  کتاب دینامیک خاک نوشته پراکاش که به فارسی نیز ترجمه شده است یکی از منابع اصلی درس دینامیک خاک می باشد. این کتاب به پوشش مباحثی از قبیل: تئوری ارتعاشات، انتشار امواج، ظرفیت باربری دینامیکی خاک، فشار جا ...

  Read more
 • تحلیل لرزه ای سازه ها

  کتاب تحلیل لرزه ای سازه ها Seismic Analysis of Structures یکی از بروز ترین مراجع برای درس مهندسی زلزله و ...

  کتاب تحلیل لرزه ای سازه ها Seismic Analysis of Structures یکی از بروز ترین مراجع برای درس مهندسی زلزله و دینامیک سازه ها بشمار می رود و میتواند بعنوان مکمل برای درس دینامیک سازه ها و مهندسی زلزله نیز ...

  Read more