• فیلم آموزش Plot Digitiser

  فیلم آموزش Plot Digitiser plot digitizer : در بسیاری از کار های تحقیقاتی مهندسی لازم می شود تا تصویر یک گ ...

  فیلم آموزش Plot Digitiser plot digitizer : در بسیاری از کار های تحقیقاتی مهندسی لازم می شود تا تصویر یک گراف یا نمودار را به صورت عددی تبدیل کنیم مثلا هنگامی که میخواهیم نتایج مقاله ای  را با خروجی Op ...

  Read more
 • اعمال فشار وارد بر سطح با Joint Pattern در Sap2000

  اعمال فشار وارد بر سطح با Joint Pattern در Sap2000 سازه هایی مانند دیوار حایل، مخازن مایعات، سیلو ها و... ...

  اعمال فشار وارد بر سطح با Joint Pattern در Sap2000 سازه هایی مانند دیوار حایل، مخازن مایعات، سیلو ها و... تحت اثر بار های وارده ناشی از خاک، سیال و... تحت بارگذاری های مثلثی و ذوزنقه ای قرار می گیرند. ...

  Read more
 • شروع کار با SeismoSignal

  فیلم آموزش سایزموسیگنال نرم افزار سایزموسیگنال یکی از مجموعه نرم افزار های کمپانی SeismoSoft می باشد. این ...

  فیلم آموزش سایزموسیگنال نرم افزار سایزموسیگنال یکی از مجموعه نرم افزار های کمپانی SeismoSoft می باشد. این نرم افزار ساده اما قدرتمند، امکان پردازش داده های مربوط به تکان قوی زمین را فراهم می کند. از م ...

  Read more
 • بارگذاری در OpenSees (بخش سه: تعریف الگوی بار)

  بارگذاری در OpenSees (بخش سه: تعریف الگوی بار) در بخش دوم دستورات و جزییات تعریف تابع بارگذاری (سری زمانی ...

  بارگذاری در OpenSees (بخش سه: تعریف الگوی بار) در بخش دوم دستورات و جزییات تعریف تابع بارگذاری (سری زمانی) در OpenSees تشریح شد. اشاره شد که پس از تعریف تابع (سری زمانی)، باید به کمک دستورات موجود در ...

  Read more
 • بارگذاری در OpenSees (بخش دو: تعریف سری زمانی)

  بارگذاری در OpenSees (بخش دو: تعریف سری زمانی) تعریف توابع (سری زمانی) در بخش اول علاوه بر شرح مقدمات و ق ...

  بارگذاری در OpenSees (بخش دو: تعریف سری زمانی) تعریف توابع (سری زمانی) در بخش اول علاوه بر شرح مقدمات و قابلیت های OpenSees برای بارگذاری سازه ها، به این مطلب اشاره شد که بارگذاری در OpenSees شامل دو ...

  Read more